MUZEUM

HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE
w ANDRYCHOWIE

Żydzi Andrychowscy - stała ekspozycja

Dział ten gromadzi ponad 300 eksponatów dokumentujących wszystkie sfery religijnej i świeckiej obyczajowości polskich Żydów. Możemy obejrzeć świeczniki /synagogalne, szabatowe i chanukowe/, zwoje tory, talesy /chusty modlitewne/, tefilin /przypinane do ramienia kasetki z tekstem Pięcioksięgu/, księgi Talmudu, elementy strojów oraz przedmioty codziennego użytku /łyżki, naczynia/.

Znajdziecie u nas:

Ponad 300 zdjęć rodzinnych, okolicznościowych oraz związanych ze sportem, zdjęcia z okresu getta i zagłady, mapy getta, zdjęcia współczesne Żydów z Izraela, Nowego Jorku i innych stron świata.

Posiadamy również fotografie z wystaw organizowanych przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne z Andrychowa w Nowym Jorku i Tel Awiwie oraz artykuły prasowe.

"Niezwykła historia Andrychowskich Żydów" - artykuł Edwarda Szlagora

Zapraszamy do lektury

Wykaz literatury, opracowań i publikacji znajdujących się w zasobach Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Andrychowie pod wspólnym tytułem "Żydzi z Andrychowa, Wadowic, Kalwarii, Suchej oraz Myślenic".

Są to głównie materiały i opracowania nigdzie nie publikowane - mapy, zdjęcia, notatki, wywiady i wspomnienia. Copyright by Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Andrychowie.

Posiadamy:

 1. Spis Żydów andrychowskich wg. stanu na dzień 01.09.1939
 2. Księga imion żydowskich
 3. Wykaz świąt żydowskich wg. Wikipedii
 4. Księga pamiątkowa b. gmin żydowskich - Andrychowa, Wadowic, Kalwarii i Myślenic pod redakcją dr Dawida Jakubowicza, Izrael 1968 w języku polskim i hebrajskim
 5. Wojciech Jaworski "Zarys dziejów ludności żydowskiej w regionie wadowickim". Katowice 1991
 6. Krumholtz Isidor "Zagłada gminy Andrychów 1939-43", Nowy Jork 1968, w języku polskim i niemieckim
 7. Szlagor Edward Wincenty "Tych twarzy nie można zapomnieć", lipiec 2004
 8. Biel Pająkowa Maria "Żydzi na ziemi andrychowskiej", NA 7,8,9 z 1991
 9. Kramarz Henryka "W 60 rocznicę likwidacji getta w Andrychowie", wrzesień 2003
 10. Podyma Agnieszka "Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie, wrzesień 2001
 11. Wolf Tadeusz " List do dr Dawida Jakubowicza" z 30.10.1964
 12. Ziarkowska Anna "Getto wadowickie", maj 2002
 13. Ruth Lieblich "Pamiętnik 1940-43", w języku polskim i hebrajskim
 14. Szlagor Edward Wincenty "Ludwik Zacny - wspomnienia", 13.02.2003
 15. Szlagor Edward Wincenty "Kazimierz Kreczmar - wspomnienia", 17.01.2003
 16. Szlagor Edward Wincenty "Olajossy Ludwika zd. Flaga "Wspomnienia", wrzesień 2003
 17. Szlagor Edward Wincenty - studium biograficzne "Rodzina Mittlerów", 2006
 18. Szlagor Edward Wincenty- studium biograficzne "Rodzina Weinsaftów", 2007
 19. Irena Weinsaft "Wspomnienia obozowe", 2003
 20. Horowitz Leonard "Żyjąc przeszłością", w języku angielskim i polskim
 21. Huppert Adam "Wspomnienia z ucieczki", w języku angielskim, 2003
 22. Zybert Zofia "Tam gdzie sędzią była tajga - wspomnienia z ZSRR", 2001
 23. Nithauzer Józef "Wspomnienia z getta w Andrychowie", w języku portugalskim
 24. Nithauzer Józef "Wspomnienia z obozu", w języku portugalskim, 1990
 25. Oboza Joanna " Wspomnienia o uratowanej dziewczynce żydowskiej"
 26. Cztery Księgi Talmutu, Nowy Jork, w języku angielskim, 1931
 27. Zwoje Tory, Izrael, w języku hebrajskim
 28. Macewy na kirkucie w Andrychowie, Jerozolima, w języku angielskim, 1960
 29. Makabi Andrychów, 1930-1939
 30. Portrety znanych rodzin żydowskich Andrychowa, 2003
 31. "Getto w Andrychowie",2003
 32. Korn Icchak " Wspomnienia"
 33. Bader Lola "Wspomnienia"
 34. Jakubowicz Dawid "Ruth Lieblich"
 35. Bader Lola " Na fali wspomnień - wybór wierszy", 2002
 36. Mittler Jerzy "Strzelcy konni", 2005
 37. Słownik terminów żydowskich, 2006